Kriminalita, nehody 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Registrované trestné činy 11 154 9 186 8 672 9 065 8 572
Dopravní nehody celkem 3 889 4 094 4 443 4 558 4 752
Požáry celkem 1 009 683 703 1 198 924