Kriminalita, nehody 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Registrované trestné činy 9 186 8 672 9 065 8 572 7 290
Dopravní nehody celkem 4 094 4 443 4 558 4 752 4 517
Požáry celkem 683 703 1 198 924 903