Kriminalita, nehody 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Registrované trestné činy 12 504 11 154 9 186 8 672 9 065
Dopravní nehody celkem 3 572 3 889 4 094 4 443 4 558
Požáry celkem 834 1 009 683 703 1 198