Kriminalita, nehody 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Registrované trestné činy 13 003 13 963 12 504 11 154 9 186
Dopravní nehody celkem 3 859 3 788 3 572 3 889 4 094
Požáry celkem 781 762 834 1 009 683