Kriminalita, nehody 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Registrované trestné činy 13 963 12 504 11 154 9 186 8 672
Dopravní nehody celkem 3 788 3 572 3 889 4 094 4 443
Požáry celkem 762 834 1 009 683 703