Kriminalita, nehody 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Registrované trestné činy 9 065 8 572 7 290 6 586 8 399
Dopravní nehody celkem 4 558 4 752 4 517 4 641 4 665
Požáry celkem 1 198 924 903 746 999