Kontakty

 

Adresa: Krajská správa ČSÚ v Liberci
Nám. Dr. E. Beneše 585/26
460 01 Liberec 1
Informační služby  

Telefon:

E-mail:

485 238 811 (po dobu pandemie využívejte prosím přednostně mobilní telefonní čísla)
infoservislbc@czso.cz

Kontaktní centrum sčítání  

Telefon:
E-mail:

253 253 683 nebo 840 30 40 50
dotazy@scitani.cz