Energetika

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Výroba elektřiny brutto (GWh) 417,0 438,3 460,8 450,6 455,9
Spotřeba elektřiny netto (GWh) 2 549,9 2 560,1 2 438,4 2 580,4 2 465,2
Spotřeba elektřiny 
v domácnostech 
na 1 obyvatele (kWh)
1 647,2 1 669,8 1 745,0 1 937,4 1 703,0
Spotřeba zemního plynu 
dodaného konečným zákazníkům (GWh)
3 491,7 3 517,5 3 362,9 3 725,2 3 138,6
Spotřeba zemního plynu 
v domácnostech na 1 odběratele
 – domácnost (kWh)
10 149,1 9 897,3 10 308,3 11 718,8 9 415,3

Data

Grafy, kartogramy

Metodika