HDP, regionální účty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
106,0 102,4 102,9 93,5 100,9
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
162 897 170 990 182 663 179 045 186 939
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
369 436 387 199 412 381 404 018 421 913

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů

Metodika