HDP, regionální účty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
99,8 98,7 101,6 105,1 103,9
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
131 580 132 469 139 430 148 017 155 081
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
300 005 302 114 317 744 337 052 352 313