HDP, regionální účty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
102,1 106,0 102,4 102,9 93,9
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
152 621 162 897 170 977 182 652 179 682
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
346 725 369 436 387 169 412 356 405 455