HDP, regionální účty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
103,2 99,8 98,7 101,6 105,2
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
129 025 131 580 132 469 139 430 147 208
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
294 489 300 005 302 114 317 744 335 210