Výběrové šetření o finanční situaci domácností – FSD 2020

 

Český statistický úřad (ČSÚ) ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) připravil šetření Finanční situace domácností (FSD) 2020. Šetření probíhá standardně v zemích eurozóny jako Household Finance and Consumption Survey (HFCS) pod koordinací Evropské centrální banky (ECB) i v řadě jiných evropských států, které měnu Euro nepoužívají. Jedná se o jedinečné údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, než dotazováním ve vybraných domácnostech. Výsledky poslouží jak na národní úrovni pro potřeby ČNB a ČSÚ, tak i na mezinárodní úrovni pro využití ECB.

Šetření FSD si klade za cíl zmapovat situaci českých domácností z hlediska jejich finančních a majetkových poměrů. Získané údaje pomohou zjistit riziko chudoby a sociálního vyloučení domácností, což dokresluje mimo jiné i ukazatel tzv. čistého bohatství. K němu je vedle zjištěných příjmů a výdajů domácností potřeba znát také odhad majetku. Výsledky šetření mají dále poskytnout podklad pro posouzení chování českých domácností v souvislosti s tím, jaké používají nástroje finančního trhu, jaká je celková míra jejich zadlužení, jaká rizika na sebe berou v souvislosti s čerpáním nejrůznějších úvěrů a jak je jejich majetek zatížen případnými půjčkami a úvěry.

Podobně jako šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ) je i šetření FSD navázáno na šetření Životní podmínky (SILC). Tazatelé tedy oslovují ty domácnosti, které znají z předchozích návštěv z jiných šetření a které už mají se statistikou zkušenost.

Šetření proběhlo od 1. 2. 2020 do 28. 2. 2021 v celé České republice, bylo osloveno přibližně 2 tisíce domácností.

V Libereckém kraji tazatelé ČSÚ oslovili 63 domácností.

Dárkové předměty pro šetření FSD zajistila ČNB. Pro FSD 2020 se jednalo o sady šesti pamětních dvacetikorunových mincí s portréty významných osobností československého státu (T. G. Masaryk, M. R. Štefánik a E. Beneš) a významných osobností spojených s československou měnou (A. Rašín, V. Pospíšil a K. Engliš). Tento dárek obdržela každá domácnost za kompletní vyplnění dotazníku.

Vybraným domácnostem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Krajský garant šetření FSD 2020:

Ing. Jana Hauserová
Telefon: 485 238 807
Mobil: 737 280 481
E-mail: jana.hauserova@czso.cz