Výběrové šetření informačních technologií - VŠIT

 

Český statistický úřad provádí od roku 2003 každoroční šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Od roku 2006 toto šetření probíhá dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice společenství o informační společnosti, tím umožňuje přinášet údaje srovnatelné s jednotlivými zeměmi EU.

Šetření je prováděno celorepublikově na 1/5 výběrového souboru VŠPS (Výběrové šetření pracovních sil). Tento způsob umožňuje propojení s demografickými a sociálními charakteristikami jednotlivých osob v domácnosti. Jeho cílem je zjistit možnosti a schopnosti populace při používání informačních technologií a jejich dostupnost.

Všechny takto získané informace jsou využívány anonymně. Každý tazatel je vázán mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.
 

Krajský garant šetření VŠIT:

Bc. Eva Madarová
Telefon: 485 238 817
Mobil: 736 509 014
E-mail: eva.madarova@czso.cz