Životní prostředí 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Chráněná území
 - rozloha (ha)
109 069 111 395 111 409 111 409 111 435
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
440 984 1 010 805 1 027 428 606 225
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,40 0,39 0,32
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
14 091 14 280 14 411 14 679 14 393

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2015
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2015
  • Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2015
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2014
 • Kartogramy
  • Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2014

Metodika