Životní prostředí 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Chráněná území
 - rozloha (ha)
111 409 111 409 111 435 111 435 111 435
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 027 428 606 225 479 390 476 271 780 725
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,33 0,35 0,31 0,32
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
14 411 14 679 14 393 14 546 14 632

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2021
  • Produkce komunálních odpadů podle krajů v roce 2021
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2021
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2020
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2022 a vývoj cen vody

Metodika