Životní prostředí 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Chráněná území
 - rozloha (ha)
99 112 110 732 110 719 109 069 111 395
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
952 584 485 175 552 557 440 984
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,51 0,41 0,47 .
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
265,2 271,5 266,0 301,9
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
14 066 13 921 14 044 14 091 14 280

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2015
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2015
  • Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2015
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2014
 • Kartogramy
  • Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2014

Metodika