Životní prostředí 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Chráněná území
 - rozloha (ha)
110 732 110 719 109 069 111 395 111 409
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
485 175 552 557 440 984 1 010 805 1 027 428
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,37 0,41 0,40 0,39
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
271,5 266,0 301,9 283,5 308,1
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
13 921 14 044 14 091 14 280 14 411

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2015
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2015
  • Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2015
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2014
 • Kartogramy
  • Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2014

Metodika