Životní prostředí 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Chráněná území
 - rozloha (ha)
111 409 111 409 111 435 111 435 111 435
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 027 428 606 225 479 390 476 271
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,33 0,35 0,31
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
14 411 14 679 14 393 14 546 14 632

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2015
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2015
  • Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2015
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2014
 • Kartogramy
  • Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2014

Metodika