Životní prostředí 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Chráněná území
 - rozloha (ha)
99 112 110 732 110 719 109 069
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
952 584 485 175 552 557 440 984
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,51 0,41 0,47 .
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
265,2 271,5 266,0 301,9
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
14 066 13 921 14 044 14 091 14 280

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2015
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2015
  • Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2015
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2014
 • Kartogramy
  • Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2014

Metodika