Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Počet domácností 180 736 183 173 182 556 183 314 182 516
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
213 252 221 890 235 280 245 541 259 766
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
180 199 187 595 197 866 208 137 227 734