Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet domácností 178 743 179 341 180 765 180 736 183 173
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
176 895 190 814 194 394 213 252 221 890
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
153 189 163 865 166 603 180 199 187 595

Metodika