Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet domácností 173 038 176 127 177 349 178 092 178 743
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
150 377 165 097 162 288 164 706 176 895
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
131 931 143 826 142 137 144 139 153 189