Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet domácností 179 341 180 765 180 736 183 173 182 556
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
190 814 194 394 213 252 221 890 235 280
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
163 865 166 603 180 199 187 595 197 866