Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet domácností 180 765 180 736 183 173 182 556 183 314
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
194 394 213 252 221 890 235 280 245 541
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
166 603 180 199 187 595 197 866 208 137