Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 381 626 411 209 425 120 428 184 437 894
z toho ekonomicky aktivní 206 498 223 078 231 936 225 154 210 463
Domy celkem 79 544 82 353 79 819 84 883 92 345

Data

Metodika

Související informace