Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2021, do roku 2001 podle trvalého pobytu, od roku 2011 podle obvyklého pobytu
  1980 1991 2001 2011 2021
Obyvatelstvo celkem 411 209 425 120 428 184 432 439 435 220
z toho pracovní síla
(dříve ekonomicky aktivní)
223 108 231 936 225 154 208 512 225 481
Domy celkem 82 353 79 819 84 883 92 345 98 458

Data

Metodika

Související informace