Obyvatelstvo 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 441 300 442 356 443 690 442 476 437 570
 muži 217 041 217 791 218 661 217 847 216 030
 ženy 224 259 224 565 225 029 224 629 221 540
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Libereckém kraji v letech 2012...
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Libereckém kraji v letech 2012...
  • Děti narozené mimo manželství v roce 2016
  • Zemřelí na nemoci dýchací soustavy v roce 2016
  • Zemřelí na vnější příčiny úmrtí v roce 2016
  • Naděje dožití mužů při narození (průměr let 2010–2014)
  • Naděje dožití žen při narození (průměr let 2010–2014)

Metodika

Analýzy, komentáře