Obyvatelstvo 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 438 594 438 609 438 851 439 639 440 636
 muži 215 119 215 178 215 413 215 907 216 556
 ženy 223 475 223 431 223 438 223 732 224 080

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Libereckém kraji v letech 2011...
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Libereckém kraji v letech 2011...
  • Živě narození v roce 2015
  • Zemřelí na nemoci oběhové soustavy v roce 2015
  • Zemřelí na novotvary v roce 2015
  • Děti narozené mimo manželství v roce 2014
  • Průměrný věk matky při narození prvního dítěte v roce 2014
  • Naděje dožití mužů při narození (průměr let 2010–2014)
  • Naděje dožití žen při narození (průměr let 2010–2014)

Metodika