Obyvatelstvo 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 439 639 440 636 441 300 442 356 443 690
 muži 215 907 216 556 217 041 217 791 218 661
 ženy 223 732 224 080 224 259 224 565 225 029

Data

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Libereckém kraji v letech 2012...
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Libereckém kraji v letech 2012...
  • Děti narozené mimo manželství v roce 2016
  • Zemřelí na nemoci dýchací soustavy v roce 2016
  • Zemřelí na vnější příčiny úmrtí v roce 2016
  • Naděje dožití mužů při narození (průměr let 2010–2014)
  • Naděje dožití žen při narození (průměr let 2010–2014)

Metodika

Analýzy, komentáře