Obyvatelstvo 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 438 609 438 851 439 639 440 636 441 300
 muži 215 178 215 413 215 907 216 556 217 041
 ženy 223 431 223 438 223 732 224 080 224 259

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Libereckém kraji v letech 2012...
  • Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Libereckém kraji v letech 2012...
  • Děti narozené mimo manželství v roce 2016
  • Zemřelí na nemoci dýchací soustavy v roce 2016
  • Zemřelí na vnější příčiny úmrtí v roce 2016
  • Naděje dožití mužů při narození (průměr let 2010–2014)
  • Naděje dožití žen při narození (průměr let 2010–2014)

Metodika