Vzdělávání 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Děti v mateřských školách 15 745 15 510 15 178 14 992 15 078
Žáci v základních školách 37 561 38 826 39 911 40 722 41 124
Žáci ve středních školách 16 334 15 916 15 699 15 462 15 583
Studenti vysokých škol1) 10 960 10 031 9 480 9 147 8 832
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Libereckém kraji
  • Kartogramy
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2016

Metodika