Vzdělávání 

 

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Děti v mateřských školách 15 078 15 228 14 962 15 195 15 490
Žáci v základních školách 41 124 41 663 41 772 41 737 43 662
Žáci ve středních školách 15 583 15 758 16 274 16 581 17 328
Studenti vysokých škol1) 8 816 8 799 8 958 9 120 9 131
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Libereckém kraji
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2021...

Metodika