Vzdělávání 

 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 15 400 15 675 15 745 15 510 15 178
Žáci v základních školách 35 628 36 499 37 561 38 826 39 911
Žáci ve středních školách 17 723 16 873 16 334 15 916 15 699
Studenti vysokých škol1) 12 187 11 648 10 961 10 031 9 481
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji