Vzdělávání 

 
  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Děti v mateřských školách 14 866 15 400 15 675 15 745 15 510
Žáci základních škol 35 350 35 628 36 499 37 561 38 826
Žáci středních škol 19 078 17 723 16 873 16 334 15 916
Studenti vysokých škol 8 809 8 317 7 882 7 151 6 444