Vzdělávání 

 
  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 15 400 15 675 15 745 15 510 15 178
Žáci v základních školách 35 628 36 499 37 561 38 826 39 911
Žáci ve středních školách 17 723 16 873 16 334 15 916 15 699
Studenti vysokých škol 8 317 7 882 7 151 6 444