Vzdělávání 

 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Děti v mateřských školách 15 178 14 992 15 078 15 228 14 962
Žáci v základních školách 39 911 40 722 41 124 41 663 41 772
Žáci ve středních školách 15 699 15 462 15 583 15 758 16 274
Studenti vysokých škol1) 9 480 9 146 8 812 8 797 8 976
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Libereckém kraji
  • Kartogramy
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2016

Metodika