Vzdělávání 

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Děti v mateřských školách 15 510 15 178 14 992 15 078 15 228
Žáci v základních školách 38 826 39 911 40 722 41 124 41 663
Žáci ve středních školách 15 916 15 699 15 462 15 583 15 758
Studenti vysokých škol1) 10 029 9 478 9 145 8 824 8 836
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Libereckém kraji
  • Kartogramy
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2016

Metodika