Vzdělávání 

 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Děti v mateřských školách 14 992 15 078 15 228 14 962 15 195
Žáci v základních školách 40 722 41 124 41 663 41 772 41 737
Žáci ve středních školách 15 462 15 583 15 758 16 274 16 581
Studenti vysokých škol1) 9 146 8 814 8 799 8 958 9 121
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Libereckém kraji
  • Kartogramy
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2016

Metodika