Vzdělávání 

 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Děti v mateřských školách 15 675 15 745 15 510 15 178 14 992
Žáci v základních školách 36 499 37 561 38 826 39 911 40 722
Žáci ve středních školách 16 873 16 334 15 916 15 699 15 462
Studenti vysokých škol1) 11 649 10 961 10 033 9 479 9 153
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji