Informační technologie 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
71,2 71,3 70,6 73,4 76,9
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
69,2 71,1 71,8 75,8 79,0
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
74,1 75,4 74,7 76,4 78,0
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
6,0 6,6 6,4 6,5
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.