Informační technologie 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
54,4 60,4 63,5 68,8 71,2
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
49,1 57,8 61,3 66,5 69,2
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
59,0 64,5 68,1 72,4 74,1
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
3,6 3,7 4,3 5,0 5,1