Informační technologie 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
60,4 63,5 68,8 71,2 71,3
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
57,8 61,3 66,5 69,2 71,1
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
64,5 68,1 72,4 74,1 75,4
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
4,4 4,7 5,4 6,1 6,5