Informační technologie 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
71,3 70,6 73,4 76,9 77,6
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
71,1 71,8 75,8 79,0 81,5
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
75,4 74,7 76,4 78,0 78,4
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
6,6 6,4 6,5 6,4 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.