Informační technologie 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
70,6 73,4 76,9 77,6 76,3
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
71,8 75,8 79,0 81,5 83,0
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
74,7 76,4 78,0 78,4 79,0
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
6,4 6,5 6,4 7,2 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.