Informační technologie 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
68,8 71,2 71,3 70,6 73,4
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
66,5 69,2 71,1 71,8 75,8
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
72,4 74,1 75,4 74,7 76,4
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
5,4 6,0 6,6 6,4
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.