Informační technologie 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
73,4 76,9 77,6 76,3 76,1
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
75,8 79,0 81,5 83,0 84,8
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
76,4 78,0 78,4 79,0 79,5
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
6,5 6,4 7,2 7,6 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.