Informační technologie 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
63,5 68,8 71,2 71,3 70,6
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
61,3 66,5 69,2 71,1 71,8
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
68,1 72,4 74,1 75,4 74,7
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
4,7 5,4 6,1 6,5 7,4