Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) provádí Český statistický úřad od prosince 1992 a probíhá nepřetržitě na celém území České republiky. Hlavním cílem je získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce. Šetření se provádí u náhodně vybraných domácností, kde se všichni její členové stávají předmětem šetření. Tazatel navštíví tuto domácnost celkem pětkrát vždy po třech měsících. Pro domácnost je šetření zcela dobrovolné a záleží jen na ní, zda je ochotna spolupracovat.

V souvislosti se začleněním České republiky do EU je třeba přizpůsobit metodiku metodice mezinárodní a tím zajistit mezinárodní srovnatelnost výsledků šetření. I v letošním roce pokračují pravidelná šetření ad hoc modulů, která se provádějí jako součást výběrového šetření pracovních sil. Toto šetření je totožné ve všech členských zemích EU. Téma zjišťování je zveřejňováno každý rok v Úředním věstníku Evropské Unie a od roku 2006 je šetřeno po celý rok vždy na první návštěvě. Součástí VŠPS je ve druhém čtvrtletí i šetření informačních technologií.

Všechny takto získané informace jsou využívány anonymně. Každý tazatel je vázán mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Krajský garant šetření VŠPS:

Bc. Eva Madarová
Telefon: 485 238 817
Mobil: 736 509 014
E-mail: eva.madarova@czso.cz