Zemědělství 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 20 663 21 150 20 522 20 460 19 341
              - sklizeň (t) 116 415 109 856 102 922 110 376 111 852
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 49 166 48 067 50 012 49 389 48 729

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji
    • Hospodářská zvířata v Libereckém kraji (stav k 1. 4.)
    • Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů v roce 2016
  • Kartogramy
    • Zemědělská produkce v roce 2015

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace