Zemědělství 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 20 460 19 341 19 147 19 928 18 854
              - sklizeň (t) 110 376 111 852 107 362 114 097
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 49 389 48 729 48 633 82 447 .

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji
    • Hospodářská zvířata v Libereckém kraji (stav k 1. 4.)
    • Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2022
  • Kartogramy
    • Intenzita chovu hospodářských zvířat a struktura stavů v dobytčích jednotkách k 1. 4. ...

Metodika