Zemědělství 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 21 658 21 521 21 122 21 206 20 663
              - sklizeň (t) 92 967 105 398 122 216 116 517 116 415
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 45 606 45 035 45 942 47 365 49 166

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji
    • Hospodářská zvířata v Libereckém kraji (stav k 1. 4.)
    • Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů v roce 2016
  • Kartogramy
    • Zemědělská produkce v roce 2015

Metodika