Zemědělství 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 20 522 20 460 19 341 19 147 19 928
              - sklizeň (t) 102 922 110 376 111 852 107 362
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 50 012 49 389 48 729 48 633 82 447

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji
    • Hospodářská zvířata v Libereckém kraji (stav k 1. 4.)
    • Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů v roce 2016
  • Kartogramy
    • Zemědělská produkce v roce 2015

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace