Bytová výstavba v Libereckém kraji v dlouhodobém vývoji - 2020

 
Kód: 330261-21
Informační služby: tel: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz
Kontakt: Bc. Stanislava Riegerová
E-mail: infoservis@czso.cz

Celá publikace v pdf (4,4 MB) PDF
Všechna data publikace (307 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
Metodické vysvětlivky PDF
1. Bytová výstavba v České republice PDF
2. Bytová výstavba v Libereckém kraji a jeho okresech podle fází PDF
3. Dokončená bytová výstavba v Libereckém kraji PDF
4. Rozmístění dokončené bytové výstavby v Libereckém kraji PDF
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Libereckém kraji PDF
Tabulková příloha
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.