Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
866 892 904 861 889
Lůžka celkem (k 31. 12.) 42 607 43 651 43 560 41 782 42 604
Hosté 700 144 820 802 863 520 935 566 997 213
Přenocování 2 234 287 2 572 976 2 681 486 2 874 880 2 978 105

Grafy, kartogramy

Metodika