Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
892 904 861 889
Lůžka celkem (k 31. 12.) 43 651 43 560 41 782 42 604
Hosté 820 802 863 520 935 566 997 213 1 042 860
Přenocování 2 572 976 2 681 486 2 874 880 2 978 105 3 154 869
Údaje za návštěvnost v roce 2019 jsou předběžné.

Grafy, kartogramy

Metodika