Cestovní ruch 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
1 007 989 866 892 904
Lůžka celkem (k 31. 12.) 46 441 45 863 42 607 43 651 43 560
Hosté 753 932 752 732 700 144 820 802 863 520
Přenocování 2 567 429 2 553 012 2 234 287 2 572 976 2 681 486

Grafy, kartogramy

Metodika