Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
892 904 861 889 895
Lůžka celkem (k 31. 12.) 43 651 43 560 41 782 42 604 42 821
Hosté 820 802 863 520 935 566 997 213 1 048 865
Přenocování 2 572 976 2 681 486 2 874 880 2 978 105 3 169 859

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Hromadná ubytovací zařízení v obcích
  • Hotely v obcích
  • Penziony v obcích
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2015
  • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2016

Metodika