Cestovní ruch 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
889 895 997 1 027
Lůžka celkem 42 604 42 821 46 206 47 169
Hosté 997 213 1 048 865 774 683 722 461 1 118 326
Přenocování 2 978 105 3 169 859 2 510 460 2 201 657 3 364 078
Pozn.: V roce 2022 jsou předběžné údaje.

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Hromadná ubytovací zařízení v obcích
  • Hotely v obcích
  • Penziony v obcích
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2019
  • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2019

Metodika

Analýzy, komentáře