Cestovní ruch 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
895 997 1 027 992 949
Lůžka celkem 42 821 46 206 47 169 47 155 45 088
Hosté 1 048 865 774 683 722 461 1 113 981 1 154 930
Přenocování 3 169 859 2 510 460 2 201 657 3 358 522 3 349 977

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Hromadná ubytovací zařízení v obcích
  • Hotely v obcích
  • Penziony v obcích
  • Turistické oblasti (DMO) v roce 2022
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2022
  • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2022

Metodika