Cestovní ruch 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
904 861 889 895 997
Lůžka celkem (k 31. 12.) 43 560 41 782 42 604 42 821 46 206
Hosté 863 520 935 566 997 213 1 048 865 774 683
Přenocování 2 681 486 2 874 880 2 978 105 3 169 859 2 510 460

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Hromadná ubytovací zařízení v obcích
  • Hotely v obcích
  • Penziony v obcích
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2019
  • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2019

Metodika

Analýzy, komentáře