Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
989 866 892 904
Lůžka celkem (k 31. 12.) 45 863 42 607 43 651 43 560
Hosté 752 732 700 144 820 802 863 520 935 972
Přenocování 2 553 012 2 234 287 2 572 976 2 681 486 2 874 969

Grafy, kartogramy

Metodika