Ekonomické subjekty 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
118 509 117 304 118 076 118 256 115 776
  v tom fyzické osoby 95 746 93 965 94 159 93 893 91 002
           právnické osoby 22 763 23 339 23 917 24 363 24 774