Organizační statistika 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
115 262 116 006 116 675 117 854 118 509
  v tom fyzické osoby 95 096 95 300 95 262 95 696 95 746
           právnické osoby 20 166 20 706 21 413 22 158 22 763

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel podle krajů k 31. 12. 2015
  • Kartogramy
    • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2014

Metodika