Organizační statistika 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
116 675 117 854 118 509 117 304 118 076
  v tom fyzické osoby 95 262 95 696 95 746 93 965 94 159
           právnické osoby 21 413 22 158 22 763 23 339 23 917