Organizační statistika 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
116 006 116 675 117 854 118 509 117 304
  v tom fyzické osoby 95 300 95 262 95 696 95 746 93 965
           právnické osoby 20 706 21 413 22 158 22 763 23 339