Průmysl, energetika 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrný počet průmyslových
podniků
104 107 109 115 115
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
149 143 148 093 161 951 168 830 172 186
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 2 416,5 2 494,7 2 541,7 2 549,9 2 560,1
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 430,4 3 637,8 3 731,0 3 491,7 3 517,5

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2016

Metodika