Průmysl, energetika 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrný počet průmyslových
podniků
103 104 107 109 115
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
141 338 149 143 148 093 161 951 168 830
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 2 372,3 2 416,5 2 494,7 2 541,7 2 549,9
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 210,2 3 430,4 3 637,8 3 731,0 3 491,7
1) od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2016

Metodika