Průmysl, energetika 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Průměrný počet průmyslových
podniků
99 103 104 107 109
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
125 623 141 338 149 143 148 093 161 951
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 2 509,6 2 372,3 2 416,5 2 494,7 2 541,7
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 796,4 3 210,2 3 430,4 3 637,8 3 731,0
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto