Průmysl, energetika 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrný počet průmyslových
podniků
101 99 103 104 107
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
115 768 125 623 141 338 149 143 148 093
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 2 513,5 2 509,6 2 372,3 2 416,5
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 680,2 3 796,4 3 210,2 3 430,4
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2015

Metodika