Průmysl, energetika 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný počet průmyslových
podniků
115 115 112 109 110
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
168 830 172 186 150 173 167 015 186 871
Spotřeba elektřiny (GWh) 2 549,9 2 560,1 2 438,4 2 580,4 2 465,2
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 491,7 3 517,5 3 362,9 3 725,2 3 138,6

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2021

Metodika