Průmysl, energetika 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrný počet průmyslových
podniků
109 115 115 112 109
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
161 951 168 830 172 186 150 173 167 015
Spotřeba elektřiny (GWh) 2 541,7 2 549,9 2 560,1 2 438,4 2 580,4
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 731,0 3 491,7 3 517,5 3 362,9 3 725,2

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2016

Metodika