Věda, výzkum 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
101 113 120 118 130
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
977 1 055 1 105 1 013 1 014
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 366,3 2 614,0 2 520,0 2 653,7 2 894,6