Věda, výzkum 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
120 118 130 128 133
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 105 1 013 1 014 998 1 044
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 520,0 2 653,7 2 894,6 3 426,2 3 680,7