Věda, výzkum 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
93 91 101 113 120
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
991 939 977 1 055 1 105
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
1 861,2 2 860,4 2 366,3 2 614,0 2 520,0