Věda, výzkum 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
91 101 113 120 118
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
939 977 1 055 1 105 1 013
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 860,4 2 366,3 2 614,0 2 520,0 2 653,7