Věda, výzkum 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
128 133 130 136 143
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
998 1 044 1 009 1 251 1 082
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
3 426,2 3 680,7 3 564,6 3 480,0 3 635,0