Věda, výzkum 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
113 120 118 130 128
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 055 1 105 1 013 1 014 998
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 614,0 2 520,0 2 653,7 2 894,6 3 426,2