Věda, výzkum 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
130 128 133 130 136
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 014 998 1 044 1 009 1 819
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 894,6 3 426,2 3 680,7 3 564,6 3 480,0