Věda, výzkum 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
118 130 128 133 130
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 013 1 014 998 1 044 1 009
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 653,7 2 894,6 3 426,2 3 680,7 3 564,6