Stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023

 

předběžné údaje

Stavební úřady v Libereckém kraji vydaly meziročně o 15,6 % stavebních povolení méně,  orientační hodnota těchto povolení se však zvýšila o 7,5 %.

Během 1. až 2. čtvrtletí 2023 stavební úřady v Libereckém kraji vydaly celkem 1 735 stavebních povolení, tj. meziročně o 320 povolení a 15,6 % méně. Pouze ve 2. čtvrtletí 2023 bylo vydáno 895 povolení, což ve srovnání s 2. čtvrtletím 2022 znamená propad o 147 povolení (-14,1 %). Investiční aktivita meziročně poklesla ve všech třech měsících sledovaného období, absolutně i relativně nejvíce v dubnu (-100 povolení, -28,2 %).

Na výstavbu budov bylo v Libereckém kraji poskytnuto 836 povolení (tj. 48,2 % celkového počtu povolení v kraji), meziročně poklesl zájem o tento druh výstavby o  171 povolení a 17,0 %. Na bytové budovy připadlo 496 povolení (59,3 % z celkového počtu budov), přičemž více než polovina (54,2 %) bude realizována novou výstavbou. Na nebytové stavby bylo vydáno 340 povolení (40,7 % z celkového počtu budov) a v jejich případě je preferována změna dokončených staveb (59,7 %).  Na inženýrské stavby v kraji připadlo celkem 899 stavebních povolení (51,8 % všech vydaných povolení), jejich počet se meziročně snížil o 149 povolení (-14,2 %).

Ve srovnání s 1. až 2. čtvrtletím 2022 se počet vydaných stavebních povolení snížil jak v celé republice (-4 822 povolení, -10,9 %), tak také ve zbývajících 13 krajích. Absolutně nejvyšší pokles byl zaznamenán ve Středočeském kraji (-1 153 povolení), relativně nejvyšší v našem kraji. Největší stavební činnost vykázal Středočeský kraj (7 281 povolení, tj. 18,6 % republikového úhrnu 39 236 povolení), nejmenší Karlovarský kraj (984 povolení, 2,5% podíl). Libereckému kraji s 4,4% podílem patřila 3. nejnižší pozice.

Graf - Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících

V 11 krajích převažovala povolení vydaná na výstavbu budov, podíl se pohyboval v intervalu od 53,3 % ve Středočeském kraji do 77,8 % v hlavním městě Praze. Ve 3 krajích naopak převládala povolení na inženýrské stavby, a to vedle našeho kraje také v Plzeňském kraji (56,8% podíl na celkovém počtu povolení) a v Jihočeském kraji (50,4 %).

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji se ve sledovaném období meziročně zvýšila o 461 mil. Kč (+7,5 %) na částku 6 603 mil. Kč. Na budovách bude proinvestováno 78,1 % z uvedené částky, zbylých 21,9 % na inženýrských stavbách. Meziročně rychleji rostl objem prostředků na inženýrské stavby (+14,3 % na 1 444 mil. Kč), objem hodnoty na budovy se zvýšil o 5,7 % na 5 159 mil. Kč.

Orientační hodnota za celou Českou republiku zaznamenala nárůst o 17 992 mil. Kč (+6,7 %) na 286 817 mil. Kč a stejný vývoj byl vykázán společně s Libereckým krajem také v dalších 7 krajích. Nejvyšší absolutní přírůstek vykázal Jihomoravský kraj (6 702 mil. Kč), nejvyšší relativní pak Olomoucký kraj (+40,5 %). Pokles orientační hodnoty vykázalo 6 krajů, nejvýraznější absolutní propad byl zjištěn v Královéhradeckém kraji (-10 721 mil. Kč), nejvyšší relativní pak v Karlovarském kraji (-41,2 %).

Na 1 stavební povolení vydané v našem kraji připadla částka 3 806 tis. Kč, která se o 3 504 tis. Kč pohybovala pod průměrem za Českou republiku (7 310 tis. Kč). Jedná se o 3. nejnižší hodnotu mezi kraji, nejnižší byla vykázána v kraji Jihočeském (3 290 tis. Kč), nejvyšší  v hlavním městě Praze (17 015 tis. Kč).

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2023 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023
  • Orientační hodnota staveb podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023
  • Struktura vydaných stavebních povolení vydaných na budovy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023