Doprava 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 422 2 422 2 418 2 419 2 424
Osobní automobily (k 31. 12.) 195 482 206 083 213 210 221 224 229 261
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
549 549 549 549 550

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Délka silnic a dálnic na 1 km² podle krajů k 1. 1. 2016

Metodika