Doprava 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 418 2 419 2 424 2 417 2 417
Osobní automobily (k 31. 12.) 213 210 221 224 229 261 236 066 240 798
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
549 549 550 550 550

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Délka silnic a dálnic na 1 km² podle krajů k 1. 1. 2016

Metodika