Doprava 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 412 2 416 2 422 2 422 2 418
Osobní automobily (k 31. 12.) 191 387 191 633 195 482 206 083 213 210
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
551 551 549 549 549