Doprava 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 416 2 422 2 422 2 418 2 419
Osobní automobily (k 31. 12.) 191 633 195 482 206 083 213 210 221 224
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
551 549 549 549 549

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Délka silnic a dálnic na 1 km² podle krajů k 1. 1. 2016

Metodika