Doprava 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 422 2 422 2 418 2 419 2 424
Osobní automobily (k 31. 12.) 195 482 206 083 213 210 221 224
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
549 549 549 549

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Délka silnic a dálnic na 1 km² podle krajů k 1. 1. 2016

Metodika