Doprava 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 419 2 424 2 417 2 417 2 413
Osobní automobily (k 31. 12.) 221 224 229 261 236 066 240 798 243 047
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
30,6 48,9 43,8 34,7 32,2

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Délka silnic a dálnic na 1 km² podle krajů k 1. 1. 2016

Metodika