Doprava 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 416 2 422 2 422 2 418 2 419
Osobní automobily (k 31. 12.) 191 633 195 482 206 083 213 210
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
551 549 549 549

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Délka silnic a dálnic na 1 km² podle krajů k 1. 1. 2016

Metodika