Doprava 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 412 2 416 2 422 2 422 2 418
Osobní automobily (k 31. 12.) 191 387 191 633 195 482 206 083 213 210
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
551 551 549 549 549

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Délka silnic a dálnic na 1 km² podle krajů k 1. 1. 2016

Metodika