Doprava 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
2 424 2 412 2 416 2 422 2 422
Osobní automobily (k 31. 12.) 187 007 191 387 191 633 195 482 206 083
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
551 551 551 549 549