Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Pracovní síla (tis. osob) 215,4 214,3 213,7 216,2 212,7
v tom:
  zaměstnaní 207,4 210,3 209,8 209,9 207,2
  nezaměstnaní 8,0 4,0 4,0 6,3 5,5
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 154,8 156,0 157,2 155,2 156,7
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,7 1,9 1,8 2,9 2,6

Grafy, kartogramy

Metodika