Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Pracovní síla (tis. osob) 214,3 213,7 216,2 212,7 211,8
v tom:
  zaměstnaní 210,3 209,8 209,9 207,2 207,5
  nezaměstnaní 4,0 4,0 6,3 5,5 4,3
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 156,0 157,2 155,2 156,7 155,0
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 1,9 1,8 2,9 2,6 2,0

Grafy, kartogramy

Metodika