Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Pracovní síla (tis. osob) 216,9 218,5 215,4 214,3 213,7
v tom:
  zaměstnaní 205,0 208,9 207,4 210,3 209,8
  nezaměstnaní 11,9 9,6 8,0 4,0 4,0
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 153,1 151,7 154,8 156,0 157,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,5 4,4 3,7 1,9 1,8

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce - absolventi a mladiství k 31. 12. 2016
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku
  • Nezaměstnanost v obcích k 31. 12. 2018
  • Podíl nezaměstnaných osob v okresech ČR k 31. 12. 2015
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 50 a více let k 31. 12. 2015

Metodika