Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Pracovní síla (tis. osob) 213,4 213,8 213,7 214,8 216,9
v tom:
  zaměstnaní 198,0 193,8 196,0 200,8 205,0
  nezaměstnaní 15,4 20,0 17,7 14,0 11,9
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 158,0 157,5 156,9 155,4 153,1
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 7,2 9,3 8,3 6,5 5,5

Data

Grafy, kartogramy

  • Grafy
  • Kartogramy
    • Podíl nezaměstnaných osob v obcích Libereckého kraje k 31. 12. 2016
    • Podíl nezaměstnaných osob v okresech ČR k 31. 12. 2015
    • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 50 a více let k 31. 12. 2015

Metodika

Analýzy, komentáře