Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Pracovní síla (tis. osob) 213,7 214,8 216,9 218,5 215,4
v tom:
  zaměstnaní 196,0 200,8 205,0 208,9 207,4
  nezaměstnaní 17,7 14,0 11,9 9,6 8,0
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 156,9 155,4 153,1 151,7 154,8
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 8,3 6,5 5,5 4,4 3,7

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce - absolventi a mladiství k 31. 12. 2016
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku
  • Nezaměstnanost v obcích
  • Podíl nezaměstnaných osob v okresech ČR k 31. 12. 2015
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 50 a více let k 31. 12. 2015

Metodika