Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Pracovní síla (tis. osob) 218,5 215,4 214,3 213,7 216,2
v tom:
  zaměstnaní 208,9 207,4 210,3 209,8 209,9
  nezaměstnaní 9,6 8,0 4,0 4,0 6,3
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 151,7 154,8 156,0 157,2 155,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,4 3,7 1,9 1,8 2,9

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce - absolventi a mladiství k 31. 12. 2016
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku
  • Nezaměstnanost v obcích k 31. 12. 2018
  • Podíl nezaměstnaných osob v okresech ČR k 31. 12. 2015
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 50 a více let k 31. 12. 2015

Metodika