Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Pracovní síla (tis. osob) 214,8 216,9 218,5 215,4 214,3
v tom:
  zaměstnaní 200,8 205,0 208,9 207,4 210,3
  nezaměstnaní 14,0 11,9 9,6 8,0 4,0
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 155,4 153,1 151,7 154,8 156,0
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 6,5 5,5 4,4 3,7 1,9

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce - absolventi a mladiství k 31. 12. 2016
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku
  • Nezaměstnanost v obcích k 31. 12. 2018
  • Podíl nezaměstnaných osob v okresech ČR k 31. 12. 2015
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 50 a více let k 31. 12. 2015

Metodika