Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Pracovní síla (tis. osob) 213,8 213,7 214,8 216,9 218,5
v tom:
  zaměstnaní 193,8 196,0 200,8 205,0 208,9
  nezaměstnaní 20,0 17,7 14,0 11,9 9,6
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 157,5 156,9 155,4 153,1 151,7
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 9,3 8,3 6,5 5,5 4,4

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce - absolventi a mladiství k 31. 12. 2016
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku
  • Nezaměstnanost v obcích k 31. 12. 2017
  • Podíl nezaměstnaných osob v okresech ČR k 31. 12. 2015
  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 50 a více let k 31. 12. 2015

Metodika