Cizinci 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Cizinci celkem (k 31. 12.) 17 048 17 894 18 705 19 790 21 364
z toho muži 9 055 9 536 10 037 10 649 11 668
z toho státní občanství
země EU
7 428 7 895 8 420 8 856 9 361

Data

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Cizinci v Libereckém kraji v letech 2011 až 2015

Metodika