Cizinci 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Cizinci celkem (k 31. 12.) 21 364 22 601 22 716 24 554 42 622
z toho muži 11 668 12 447 12 318 13 361 19 962
z toho státní občanství
země EU
9 361 9 759 8 743 8 891 8 944