Cizinci 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Cizinci celkem (k 31. 12.) 16 660 16 604 16 819 17 048 17 894
z toho muži 8 838 8 777 8 904 9 055 9 536
z toho státní občanství
země EU
6 441 6 627 7 026 7 428 7 895