Cizinci 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Cizinci celkem (k 31. 12.) 19 790 21 364 22 601 22 716 24 554
z toho muži 10 649 11 668 12 447 12 318 13 361
z toho státní občanství
země EU
8 856 9 361 9 759 8 743 8 891