Cizinci 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Cizinci celkem (k 31. 12.) 17 894 18 705 19 790 21 364 22 601
z toho muži 9 536 10 037 10 649 11 668 12 447
z toho státní občanství
země EU
7 895 8 420 8 856 9 361 9 759