Cizinci 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Cizinci celkem (k 31. 12.) 16 604 16 819 17 048 17 894 18 705
z toho muži 8 777 8 904 9 055 9 536 10 037
z toho státní občanství
země EU
6 627 7 026 7 428 7 895 8 420

Data

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Cizinci v Libereckém kraji v letech 2011 až 2015

Metodika