Cizinci 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Cizinci celkem (k 31. 12.) 18 705 19 790 21 364 22 601 22 716
z toho muži 10 037 10 649 11 668 12 447 12 318
z toho státní občanství
země EU
8 420 8 856 9 361 9 759 8 743