Lesnictví 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. 134 822 134 944 135 064 134 905 134 910
- jehličnaté 104 214 103 934 103 973 103 832 103 721
- listnaté 30 608 31 010 31 091 31 073 31 190
Zalesňování celkem (ha) 617 585 574 626 898
Těžba dřeva (m3 b. k.) 502 204 558 819 787 823 1 156 676 1 276 388

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Podíl lesních pozemků na celkové rozloze správních obvodů ORP Libereckého kraje k 31. ...
  • Kartogramy
    • Lesní pozemky a těžba dřeva v roce 2016

Metodika