Lesnictví 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Zalesňování celkem (ha) 797 922 778 796 617
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 482 024 515 441 483 552 428 589 419 158
- listnaté 111 080 104 620 92 666 98 536 83 046