Lesnictví 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zalesňování celkem (ha) 765 797 922 778 796
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 434 833 482 024 515 441 483 552 428 589
- listnaté 83 837 111 080 104 620 92 666 98 536