Lesnictví 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Zalesňování celkem (ha) 922 778 796 617 585
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 515 441 483 552 428 589 419 158 496 947
- listnaté 104 620 92 666 98 536 83 046 61 872