Lesnictví 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Zalesňování celkem (ha) 854 765 797 922 778
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 472 047 434 833 482 024 515 441 483 552
- listnaté 77 254 83 837 111 080 104 620 92 666