Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Lékaři celkem 1 735 1 697 1 726 1 767 1 802
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
64 680 67 402 74 864 77 049 96 024
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,702 4,732 4,966 5,293 6,506