Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Lékaři celkem 1 697 1 726 1 767 1 802 1 920
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
67 402 74 864 77 049 96 024 109 926
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,732 4,966 5,293 6,506 6,453