Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Lékaři celkem 1 748 1 735 1 697 1 726 1 767
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
60 126 64 680 67 402 74 864 77 049
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,449 4,702 4,732 4,966 5,293