Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Lékaři celkem 1 648 1 648 1 686 1 700 1 748
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
44 972 47 620 52 419 51 154 60 126
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,915 3,911 4,152 4,072 4,449