Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Lékaři celkem 1 686 1 700 1 748 1 735 1 697
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
52 419 51 154 60 126 64 680 67 402
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,152 4,072 4,449 4,702 4,732