Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Lékaři celkem 1 648 1 686 1 700 1 748 1 735
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
47 620 52 419 51 154 60 126 64 680
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,911 4,152 4,072 4,449 4,702