Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Lékaři celkem 1 726 1 767 1 802 1 920
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
74 864 77 049 96 024 109 926 136 033
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,966 5,293 6,506 6,453 6,051