Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Lékaři celkem 1 700 1 748 1 735 1 697 1 726
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
51 154 60 126 64 680 67 402 74 864
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,072 4,449 4,702 4,732 6,014