Cestovní ruch na Vysočině v 1. čtvrtletí 2022 – klopýtavý návrat k normálu

 

V průběhu 1. čtvrtletí roku 2022 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice přes 2,8 milionu hostů, což představovalo desetinásobek skutečnosti 1. čtvrtletí 2021, to byla ovšem doba nejtvrdších proticovidových opatření, kdy cestovní ruch prakticky neexistoval. V Kraji Vysočina se během prvních tří měsíců roku 2022 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 82 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o více než 760 %. Šlo o šestý nejnižší nárůst ze všech regionů České republiky. Nejvíce počty návštěvníků narostly v Libereckém a Královéhradecké kraji, kde opět ožily sjezdovky a běžkařské tratě.

Z výše uvedeného je zřejmé, že meziroční srovnání počtu hostů má tentokrát velice omezenou vypovídací hodnotu. Objektivnější bude srovnání s předchozími lety. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2020, částečně již také poznamenaném protiepidemickými opatřeními, se počet hostů na Vysočině zvýšil o 2,7 %, ve srovnání s prvními třemi měsíci 2019, posledního předcovidového roku, byl však o 17,2 % nižší.

Více než 8,8 tisíce hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo necelých 11 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků ze zahraničí se oproti 1. čtvrtletí 2021 zvýšil o více než 500 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, které nejsou pro zahraniční návštěvníky ani za normálních podmínek příliš atraktivní - počet zahraničních hostů bývá ze všech krajů dlouhodobě druhý nejnižší, v prvních třech měsících roku 2022 nebyla situace jiná. Meziroční nárůst zahraničních návštěvníků byl pak na Vysočině v regionálním srovnání třetí nejnižší, naopak nejvíce se počet zahraničních hostů zvýšil v Karlovarském a Královéhradeckém kraji.

Při srovnání se staršími roky zjistíme, že počet zahraničních hostů na Vysočině v 1. čtvrtletí roku 2022 nedosáhl ani hodnoty prvních tří měsíců roku 2020 (-18,6 %), ve srovnání se stejným obdobím 2019 byl nižší dokonce o 41,2 %.

Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině dlouhodobě převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvních třech měsících roku 2022 dosáhl téměř 74 tisíc osob (89,3 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal nárůst o více než 800 % (přírůstek o 49,2 procentního bodu vyšší než v celé České republice).

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 se počet tuzemských hostů na Vysočině zvýšil zhruba o šest procent, za počtem domácích hostů v roce 2019 však zaostal o třináct procent.

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních třech měsících roku 2022 navštívili Kraj Vysočina, se oproti běžnému stavu příliš nezměnila. I nadále v ní převažovali návštěvníci ze Slovenska, jejichž podíl přesáhl 27 %, poněkud nižší bylo zastoupení hostů z Německa (17,7 %), více než desetiprocentní podíl měli ještě návštěvníci z Polska. Relativně početněji byli zastoupení také hosté z Ukrajiny a Rakouska.

Celkový počet přenocování se v lednu až březnu 2022 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině zvýšil o více než 600 %. V mezikrajském srovnání šlo o šestý nejvyšší přírůstek. V celé České republice se počet přenocování zvýšil ještě o něco výrazněji, z regionů byl nejhlubší nárůst zaznamenán v Libereckém kraji.

U počtu přenocování nerezidentů byl na republikové úrovni i ve většině regionů zaznamenán velmi výrazný nárůst, platí to zejména pro Karlovarský, Královéhradecký a Liberecký kraj. Mezi regiony s mírnějším meziročnímu nárůstem počtu přenocování cizinců se zařadila i Vysočina (zvýšení zhruba o 260 %).

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 byl počet přenocování na Vysočině v 1. čtvrtletí 2022 nepatrně nižší (-1,2 %), za prvními třemi měsíci roku 2019 zaostával mnohem výrazněji (o 12,4 %). Daleko hlubší byl propad počtu přenocování hostů z ciziny, oproti roku 2020 o 27,6 % a oproti roku 2019 dokonce o 43,7 %.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,3. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji, v letošním 1. čtvrtletí se na jeho úroveň dostal ještě Královéhradecký kraj (shodně 3,7), nejnižší počet přenocování byl v prvních třech měsících roku 2022 zaznamenán v Jihomoravském kraji (1,9) – stejně jako ve většině předchozích let.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2022

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062