Cestovní ruch v Kraji Vysočina v roce 2013

 

V průběhu roku 2013 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice téměř 13,9 milionu hostů, což bylo o 1,6 % více než v roce 2012. V Kraji Vysočina se do konce prosince 2013 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo více než 377 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 1,8 %. Méně turistů v tomto období navštívilo pouze Pardubický a Ústecký kraj.

Celkem 54 258 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 14,4 % z celkového počtu hostů. Oproti předchozímu roku se jejich počet snížil o 0,8 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání ke krajům, kam návštěvníci ze zahraničí tak často nemíří - méně zahraničních hostů navštívilo pouze Pardubický kraj. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v roce 2013 dosáhl 322 799 (85,6 % celkového počtu hostů) a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se zvýšil o 2,2 %.

Struktura zahraničních hostů, kteří v roce 2013 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však převažovali návštěvníci z Německa a Slovenska, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 24,5 % a 17,8 %. Početněji byli zastoupeni také hosté z Nizozemska, Polska, Rakouska. Patrně z největší dálky na Vysočinu přicestovali dva návštěvníci z Oceánie.

Celkový počet přenocování se v roce 2013 oproti předchozímu roku na Vysočině mírně snížil (úbytek o 0,4 %, což byl pokles o 0,2 procentního bodu nižší než v celé České republice). Přírůstek počtu přenocování byl zaznamenán v šesti regionech, nejvíce v Jihomoravském kraji (o 7,8 %), k nejvýraznějšímu poklesu došlo v Královéhradeckém kraji (o 5,0 %).

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta představoval v Kraji Vysočina 2,6. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (6,0). Nejnižší byl v Jihomoravském kraji (2,0).

Více informací o cestovním ruchu naleznete v Rychlých informacích a v Časových řadách

UPOZORNĚNÍ: v dubnu 2014 bude zveřejněna mimořádná revize údajů návštěvnosti a kapacit hromadných ubytovacích zařízení za roky 2012 a 2013 na základě výsledků projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Zjišťování u hromadných a individuálních ubytovacích zařízení cestovního ruchu za rok 2012“

  • hoste2013.xls
  • prenocovani2013.xls