Cestovní ruch na Vysočině v roce 2020 – drtivý dopad protiepidemických opatření

 

V průběhu 1.až 4. čtvrtletí roku 2020 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice více než 10,7 milionů hostů, což bylo více než o polovinu  méně než v roce 2019. V Kraji Vysočina se během dvanácti měsíců roku 2020 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo téměř 400 tisíc hostů, což představuje meziroční propad o 35,7 %. Byl to čtvrtý nejnižší úbytek ze všech regionů České republiky. Nejméně hostů ubylo v Libereckém kraji (26,3 %), největší pokles počtu návštěvníků zaznamenala Praha (-72,9 %).

Celkem 29 281 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo pouze 7,5 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků ze zahraničí se oproti čtyřem čtvrtletím 2019 propadl o 61,8 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, které nejsou pro zahraniční návštěvníky ani za normálních podmínek příliš atraktivní - počet zahraničních hostů bývá ze všech krajů druhý nejnižší a ani v roce 2020 tomu nebylo jinak. Meziroční pokles zahraničních návštěvníků byl na Vysočině v regionálním srovnání čtvrtý nejnižší, nejvíce, téměř o čtyři pětiny, ubylo zahraničních hostů v hlavním městě. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvním až čtvrtém čtvrtletí roku 2020 dosáhl 360 128 (92,5 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal pokles o 31,9 % - o 3,9 procentního bodu hlubší úbytek než v celé České republice.

Struktura zahraničních hostů, kteří ve dvanácti měsících roku 2020 navštívili Kraj Vysočina, zůstala i v roce 2020 pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci ze Slovenska a Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 25,3 % a 23,2 %. Početněji byli zastoupeni také návštěvníci z Polska či Rakouska a na Vysočinu nezanevřeli ani Nizozemci, kterých v minulém roce na Vysočinu zavítalo téměř dvanáct set, tradičně především během letních měsíců.

Celkový počet přenocování se v lednu až prosinci 2020 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině snížil o 26,4 %. V mezikrajském srovnání šlo o čtvrtý nejnižší úbytek, v celé České republice se počet přenocování snížil o 45,3 %, z regionů byl nejhlubší propad zaznamenán v hlavním městě (o 73,5 %). Také počet přenocování nerezidentů se snížil ve všech regionech, nejvíce opět v Praze (o 78,4 %), nejmenší pokles byl zaznamenán v Královéhradeckém kraji (o 50,2 %). Vývoj počtu přenocování domácích hostů byl na Vysočině o něco příznivější, když se snížil o 22,1 %, což bylo ale o 1,8 procentního bodu více než v celé České republice, v mezikrajském srovnání šlo o sedmou nejnižší hodnotu. Nejméně se počet přenocování domácích hostů snížil v Karlovarském kraji (o 7,5 %).

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,7. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (4,2), nejnižší počet přenocování na jednoho hosta bývá tradičně v Jihomoravském kraji, v roce 2020 však Jižní Moravu kvůli nižšímu počtu zahraničních hostů těsně předstihla Praha (2,2), kde se projevuje také nejkratší doba nocování tuzemských návštěvníků (1,9).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020
 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020
 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2020

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062