Cestovní ruch na Vysočině v roce 2018 – počet hostů byl znovu rekordní

 

V průběhu čtyř čtvrtletí roku 2018 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice téměř 21,3 milionu hostů, což bylo o 6,4 % více než ve stejném období roku 2017. V Kraji Vysočina se během dvanácti měsíců roku 2018 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo více než 602 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 6,8 %. Byl to pátý nejnižší nárůst ze všech regionů České republiky, vzdor tomu se jedná se o nejvyšší celoroční počet hostů v kraji v posledních osmi letech. Nejvíce vzrostl počet hostů v Plzeňském kraji (o 11,5 %), což ovlivnil hlavně růst počtu návštěvníků z ciziny.

Celkem 79 066 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 13,1 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků za zahraničí se oproti 1. až 4. čtvrtletí 2017 zvýšil o 9,5 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, které nejsou pro zahraniční návštěvníky příliš zajímavé - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší, i když meziroční nárůst jejich počtu byl v regionálním srovnání pátý nejvyšší. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvním až třetím čtvrtletí roku 2018 dosáhl 523 159 (86,9 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal zvýšení o 6,5 % - o 1,6 procentního bodu méně než v celé České republice.

Struktura zahraničních hostů, kteří v dvanácti měsících roku 2018 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci ze  Slovenska a Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 22,7 % a 22,3 %. Početněji byli zastoupeni ještě návštěvníci z Polska a z Nizozemska.

Celkový počet přenocování se v lednu až prosinci 2018 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině zvýšil o 6,2 %, což bylo o 1,9 bodu více než v celé České republice a současně sedmý nejnižší ze všech regionů republiky. Nepatrný pokles počtu přenocování byl zaznamenán pouze v Pardubickém kraji, vedle toho došlo k velmi nízkému růstu ještě v Praze a Karlovarském kraji, kde došlo ke snížení počtu přenocování zahraničních návštěvníků. Počet přenocování zahraničních návštěvníků vzrostl na Vysočině o 11,4 %, což byla v mezikrajském srovnání čtvrtá nejvyšší hodnota (za Plzeňským, Středočeským a Jihočeským krajem). Např. během prázdninových měsíců bylo zaznamenáno nejvíce přenocování (přes dvacet tisíc) u hostů z Nizozemí, kteří si oblíbili hlavně zdejší přírodní a chatové kempy. Nárůst počtu přenocování domácích hostů byl výrazně nižší (5,4 %), pátý nejnižší ze čtrnácti regionů České republiky.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,4. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (4,7), nejnižší počet přenocování byl ve dvanácti měsících roku 2018 (rovněž tradičně) zaznamenán v Jihomoravském kraji (2,0).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018
 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018

 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina
 

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018
 

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1.  až 4. čtvrtletí 2018
 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: vlastislav.valda@czso.cz
tel.: 567 109 062