Cestovní ruch v Kraji Vysočina v roce 2016 – více hostů i přenocování

 

V průběhu 1. až 4. čtvrtletí 2016 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice téměř osmnáct a půl milionu hostů, což bylo o 6,9 % více než v roce 2015. V Kraji Vysočina se během dvanácti měsíců roku 2016 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 520 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 9,8 %. Po Karlovarském kraji to byl spolu s Olomouckým krajem druhý nejvyšší nárůst ze všech regionů České republiky.

Celkem 66 411 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 12,8 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků za zahraničí se oproti stejnému období roku 2015 zvýšil o 5,9 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, kam návštěvníci ze zahraničí příliš často nemíří - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v dvanácti měsících roku 2016 dosáhl 453 747 (87,2 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal zvýšení o 10,4 %.

Struktura zahraničních hostů, kteří ve čtyřech čtvrtletích roku 2016 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci z Německa a Slovenska, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 24,6 % a 22,8 %. Početněji byli zastoupeni také návštěvníci z Polska.

Celkový počet přenocování se v lednu až prosinci 2016 oproti předchozímu roku na Vysočině zvýšil o 6,6 %, což byl nárůst o 1,2 procentního bodu vyšší než v celé České republice. Pokles počtu přenocování nebyl zaznamenán v žádném kraji, nejvíce se jejich počet zvýšil v Ústeckém kraji (o 10,6 %). Jedinými regiony České republiky, kde byl oproti čtyřem čtvrtletím roku 2015 zaznamenán pokles počtu přenocování zahraničních návštěvníků, byly Plzeňský a Moravskoslezský kraj. Na Vysočině jeho počet vzrostl o 1,5 %. Nárůst počtu přenocování domácích hostů byl výrazně vyšší (7,4 %).

Ve 4. čtvrtletí loňského roku vzrostl počet přenocování v ubytovacích zařízeních ve všech krajích. Nejvíce se dařilo provozovatelům z Vysočiny, kde se meziročně počet nocí zvýšil o 19,6 %. Přispěli k tomu rezidenti (+18,6 %) i nerezidenti (+25,0 %), což koresponduje s konáním závodů Světového poháru v biatlonu v prosinci 2016 v Novém Městě na Moravě. Dále dvojciferného růstu dosáhla ubytovací zařízení v Karlovarském, Olomouckém, Jihočeském či Pardubickém kraji.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v roce 2016 v Kraji Vysočina 2,5. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (5,0), nejnižší počet přenocování byl v 1. až 4. čtvrtletí roku 2016 zaznamenán v Jihomoravském kraji (2,0).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1.  až 4. čtvrtletí 2016

 

Více informací naleznete na stránkách ČSÚ v Rychlých informacích a časových řadách.

  • Tabulky - cestovní ruch v 1. až 4. čtvrtletí 2016