Cestovní ruch na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2022 – počet hostů překročil úroveň roku 2019

 

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice přes 15,1 milionu hostů, což představovalo téměř dvojnásobek skutečnosti stejného období 2021. To byla ovšem doba protiepidemických opatření, která cestovní ruch velmi těžce postihla. V Kraji Vysočina se během prvních devíti měsíců roku 2022 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 530 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o  50 %. Šlo o třetí nejnižší nárůst ze všech regionů České republiky, nejvíce počty návštěvníků narostly v Praze.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pouze meziroční srovnání počtu hostů má v tomto případě poněkud omezenou vypovídací hodnotu. Podstatné ale je, že počet hostů v kraji se v prvních třech čtvrtletích letošního roku dostal nad úroveň stejného období 2019, posledního předcovidového roku (index 107,2 %).

Více než 56,3 tisíce hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 10,6 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků ze zahraničí se oproti 1. až 3. čtvrtletí 2021 zvýšil o  více než 135 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, které nejsou pro zahraniční návštěvníky ani za normálních podmínek příliš atraktivní - počet zahraničních hostů bývá ze všech krajů dlouhodobě druhý nejnižší, v prvních devíti měsících roku 2022 nebyla situace jiná. Rovněž meziroční nárůst zahraničních návštěvníků byl na Vysočině v regionálním srovnání druhý nejnižší, naopak nejvíce se počet zahraničních hostů zvýšil v Praze.

Při srovnání s posledním předcovidovým rokem ale zjistíme, že počet zahraničních hostů na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 na úroveň roku 2019 stále ještě nedosáhl (index 88,3 %).

Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině dlouhodobě převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvních devíti měsících roku 2022 dosáhl více než 474 tisíc osob (89,4 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem se zvýšil téměř o 45 %. Oproti roku 2019 činil nárůst 10 %.

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních devíti měsících roku 2022 navštívili Kraj Vysočina, se oproti běžnému stavu příliš nezměnila. I nadále v ní převažovali návštěvníci ze Slovenska, jejichž podíl dosáhl 27,3 %, na další místo se zařadili hosté z Německa (19,8 %), více než desetiprocentní podíl měli ještě návštěvníci z Polska. Na další místo se zařadili tradiční letní hosté z Nizozemska (5,2 % nerezidentů), kteří na Vysočinu nezanevřeli ani po dvou letech omezeného cestování.

Celkový počet přenocování se v lednu až září 2022 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině zvýšil o 33 %. V mezikrajském srovnání šlo o druhý nejnižší přírůstek. V celé České republice se počet přenocování zvýšil mnohem výrazněji (o 66,6 %), z regionů byl nejvyšší nárůst zaznamenán v hlavním městě.

U počtu přenocování nerezidentů byl na republikové úrovni i v regionech zaznamenán ještě daleko výraznější nárůst, což platí zejména pro hlavní město. Mezi regiony s nejmenším meziročním nárůstem počtu přenocování cizinců se zařadila i Vysočina (zvýšení o 101 %).

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 byl celkový počet přenocování na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2022 vyšší o 7,2 %. Relativně pomalejší návrat hostů z ciziny se odráží i v počtu jejich přenocování, který stále ještě nepřekonal úroveň prvních devíti měsíců roku 2019 (-15,2 %).

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,5. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji, i když v letošním 1. až 3. čtvrtletí nebyl rozdíl oproti dalším regionům tak vysoký jako v minulosti. Nejnižší počet přenocování byl v prvních devíti měsících roku 2022 zaznamenán v Jihomoravském kraji (2,1) – stejně jako ve většině předchozích let.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina v letech 2015 až 2022

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2022

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062