Cestovní ruch na Vysočině v roce 2019 – úbytek zahraničních hostů snížil návštěvnost

 

V průběhu 1. až 4. čtvrtletí roku 2019 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice téměř dvaadvacet milionů hostů, což bylo o 3,5 % více než v roce 2018. V Kraji Vysočina se během dvanácti měsíců roku 2019 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 600 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 0,7 %. Byl to vůbec nejnižší nárůst ze všech regionů České republiky. Počet hostů se nejvíce zvýšil v Olomouckém kraji (o 8,8 %).

Celkem 76 777 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 12,7 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků ze zahraničí se oproti čtyřem čtvrtletím 2018 snížil o 2,4 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, které nejsou pro zahraniční návštěvníky příliš atraktivní - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší a v relativním vyjádření patřila ke čtyřem regionům, kde došlo k meziročnímu poklesu jejich počtu (druhý nejhlubší). Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvním až čtvrtém čtvrtletí roku 2019 dosáhl 529 667 (87,3 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal zvýšení o 1,1 % - na rozdíl od nárůstu o 4,4 % v celé České republice.

Struktura zahraničních hostů, kteří ve dvanácti měsících roku 2019 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci ze Slovenska a Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 23,7 % a 20,4 %. Početněji byli zastoupeni také návštěvníci z Polska a na Vysočinu nezanevřeli ani Nizozemci, kterých v minulém roce na Vysočinu zavítaly více než tři tisíce, tradičně především během letních měsíců.

Celkový počet přenocování se v lednu až prosinci 2019 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině snížil o 0,4 %. Vysočina tak byla jediným krajem v republice, kde došlo k poklesu počtu přenocování, v celé České republice se jejich počet zvýšil o 2,7 %, z regionů byl největší nárůst zaznamenán v Olomouckém kraji (o 7,0 %). Počet přenocování zahraničních návštěvníků vzrostl nejvíce v Libereckém kraji (o 8,3 %), počet přenocování nerezidentů se snížil v sedmi regionech, nejvíce opět v Kraji Vysočina (o 8,8 %). Vývoj počtu přenocování domácích hostů byl na Vysočině o něco příznivější, když vzrostl o 0,8 %, což je ale o 2,9 procentního bodu méně než v celé České republice a v mezikrajském srovnání jde o druhou nejnižší hodnotu.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,4. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (4,5), nejnižší počet přenocování byl v  dvanácti měsících roku 2019 (rovněž tradičně) zaznamenán v Jihomoravském kraji (2,0).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062