Cestovní ruch v Kraji Vysočina v roce 2014

 

V průběhu roku 2014 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice více než 15,6 milionu hostů, což bylo o 1,5 % více než ve stejném období roku 2013. V Kraji Vysočina se během dvanácti měsíců roku 2014 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 453 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 1,0 %. Méně turistů v tomto období navštívilo pouze Ústecký a Pardubický kraj.

Celkem 67 151 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 14,8 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků za zahraničí tak zůstal na úrovni roku 2013. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, kam návštěvníci ze zahraničí příliš často nemíří - počet zahraničních hostů byl po Pardubickém kraji druhý nejnižší. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v roce 2014 dosáhl 385 958 (85,2 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal zvýšení o 1,2 %.

Struktura zahraničních hostů, kteří ve čtyřech čtvrtletích roku 2014 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci z Německa a Slovenska, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 24,9 % a 20,7 %. Početněji byli zastoupeni také návštěvníci z  Polska, Nizozemska a Rakouska.

Celkový počet přenocování se v lednu až prosinci 2014 oproti předchozímu roku na Vysočině o něco snížil (úbytek o 1,3 %, což byl pokles o 0,9 procentního bodu větší než v celé České republice). Pokles počtu přenocování byl zaznamenán v osmi krajích, nejvýraznější byl v Libereckém kraji (o 10,7 %). Naproti tomu nejvíce se počet ubytování zvýšil v Jihomoravském kraji (o 6,3 %).

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,6. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (5,7), nejnižší počet přenocování byl v roce 2014 zaznamenán v Jihomoravském kraji (2,0).

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací naleznete na stránkách ČSÚ v Rychlých informacích a v časových řadách.