Vysočinu navštívilo více hostů

 

V průběhu roku 2012 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice více než 13,6 milionu hostů, což bylo o 5,8 % více než v roce 2011. V Kraji Vysočina se do konce roku 2012 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo více než 372 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 3,8 %. Méně turistů v tomto období navštívilo pouze Pardubický a Ústecký kraj.

Celkem 54 723 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 14,7 % z celkového počtu hostů. Oproti roku 2011 se jejich počet zvýšil o 8,4 %. Méně zahraničních hostů navštívilo pouze Pardubický kraj. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v roce 2012 dosáhl 317 297 (85,3 % celkového počtu hostů) a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se zvýšil o 3,1 %.

Struktura zahraničních hostů, kteří v roce 2012 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však převažovali návštěvníci z Německa a Slovenska, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 26,5 % a 17,8 %. Početněji byli zastoupeni také hosté z Francie, Itálie, Polska, Rakouska. Patrně z největší dálky na Vysočinu přicestovalo dvanáct návštěvníků z Oceánie.

Celkový počet přenocování se v roce 2012 oproti předchozímu roku na Vysočině zvýšil o 5,2 %, což bylo o 1,7 procentního bodu více než v celé České republice. Nejvýrazněji vzrostl počet přenocování v Jihočeském kraji (o 9,1%), snížil se v šesti krajích, nejvíce v Olomouckém (o 5,1 %).

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,7. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském Kraji (6,1). Nejnižší byl v Jihomoravském kraji (2,0).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2012

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v roce 2012

Více informací o cestovním ruchu naleznete v časových řadách a v rychlé informaci.


  • hoste_2012.xls
  • prenocovani_2012.xls