Cestovní ruch v Kraji Vysočina v roce 2017 – počet hostů byl opět rekordní

 

V průběhu čtyř čtvrtletí roku 2017 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice téměř 20,1 milionu hostů, což bylo o 9,1 % více než v roce 2016. V Kraji Vysočina se během dvanácti měsíců roku 2017 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 567 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 8,7 %. Byl to desátý nejvyšší nárůst ze všech regionů České republiky a jedná se o nejvyšší počet hostů ve sledovaném období od roku 2000. Nejvíce vzrostl počet hostů v Jihomoravském kraji (o 14,6 %).

Celkem 72 988 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 12,8 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků za zahraničí se oproti roku 2016 zvýšil o 11,1 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, kam návštěvníci ze zahraničí příliš často nemíří - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší, i když meziroční nárůst jejich počtu byl v regionálním srovnání osmý nejvyšší. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet ve čtyřech čtvrtletích roku 2017 dosáhl 494 890 (87,2 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal zvýšení o 8,4 % - o 0,6 procentního bodu méně než v celé České republice.

Struktura zahraničních hostů, kteří v dvanácti měsících roku 2017 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci ze Slovenska a Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 24,1 % a 21,7 %. Početněji byli zastoupeni ještě návštěvníci z Polska a z Nizozemska. Na páté místo v žebříčku zemí se dostali hosté z Číny (2,8 tisíce), jejich počet se ve srovnání s předchozím rokem více než zdvojnásobil.

Celkový počet přenocování se v lednu až prosinci 2017 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině zvýšil o 8,1 %, což byl nárůst o 0,8 procentního bodu vyšší než v celé České republice a současně pátý nejvyšší ze všech regionů republiky. Pokles počtu přenocování nebyl zaznamenán v žádném kraji. Rovněž počet přenocování zahraničních návštěvníků vzrostl ve všech regionech, na Vysočině o 12,9 %, což byla v mezikrajském srovnání druhá nejvyšší hodnota (za Jihomoravským krajem). Nárůst počtu přenocování domácích hostů byl sice nižší (7,4 %), přesto však šlo o pátý nejvyšší růst ze všech krajů České republiky.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,4. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (4,9), nejnižší počet přenocování byl v dvanácti měsících roku 2017 zaznamenán v Jihomoravském kraji (2,0).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017
 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina

 

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1.-4. čtvrtletí 2017

 

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1.-4. čtvrtletí 2017