Časové řady - ekonomika / Time series - economy

 


 • Vybrané ukazatele stavebnictví v Praze 1994-2017
  Selected indicators on construction in Prague in 1994-2017
 • Bytová výstavba v Praze podle druhu bytu 1994-2017
  Dwellings construction in Prague by the type in 1994-2017
 • Bytová výstavba podle městských částí Prahy 1999-2017
  Dwellings construction in Prague's city sections in 1999-2017
 • Makroekonomické údaje o Praze 1995-2016
    Macroeconomic data on Prague in 1995 - 2016
 • Délka silnic a dálnic v Praze 2001-2017
  Length of roads and motorways in Prague in 2001 - 2017
 • Registrovaná vozidla v Praze 2000-2017
  Registered vehicles in Prague in 2000-2017
 • Složení hrubé přidané hodnoty v Praze 1995-2016
    Structure of gross value added in Prague in 1995 - 2016
 • Dopravní nehody v Praze 1996-2017
    Traffic accidents in Prague in 1996 - 2017
 • Hosté v ubytovacích zařízeních v Praze podle měsíců 2000-2017
    Guests at Prague's accommodation establishments, monthly, 2000-2017
 • Hosté v ubytovacích zařízeních v Praze podle zemí 2000-2017
    Guests at Prague's accommodation establishments by country in 2000-2017
 • Hromadná ubytovací zařízení v Praze 2000-2017
    Collective accommodation establishments in Prague in 2000-2017
 • Využití ubytovacích zařízeních v Praze 2000-2017
    Accommodation establishments' utilization in Prague in 2000-2017
 • Organizační struktura v Praze 1992-2017
    Organizational structure in Prague in 1992-2017
 • Vybrané ukazatele průmyslu v Praze 1998-2017
  Selected indicators of industry in Prague in 1998-2017