Časové řady za městské části Prahy

 

 • Věkové složení obyvatel v městských částech Prahy v letech 2011-2020
  Age distibution of population in city sections of Prague 2011-2020
 • Souhrnné informace o 57 městských částech 2004-2020
    Basic information on 57 city sections of Prague 2004-2020
 • Obyvatelstvo Prahy podle městských částí 1991-2020
    Population of Prague's city sections in 1991-2020
 • Bytová výstavba podle městských částí Prahy 1999-2020
  Dwellings construction in Prague's city sections in 1999-2020
 • Tabulky z Veřejné databáze za městské části hl. m. Prahy
  Po zobrazení tabulek lze v levém sloupci vyfiltrovat požadované údaje dle statistik.