Ministerstvo dopravy

 

www.mdcr.cz

Statistiky Ministerstva dopravy
www.mdcr.cz/statistiky

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Ročenky dopravy ČR
roční
září
ČR, kraje
https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm
k dispozici od roku 1998

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Čtvrtletní přehledy základních ukazatelů
čtvrtletní
červen, září, prosinec, březen
ČR
https://www.sydos.cz/cs/ctvletpr.htm
k dispozici od roku 2002

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Čtvrtletní mezinárodní přehledy - členské státy EU
čtvrtletní
dle termínu Eurostatu
ČR
https://www.sydos.cz/cs/ctvletpreurostat.htm
k dispozici od roku 2006

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Přepravní proudy věcí
roční
září
ČR, kraje
https://www.sydos.cz/cs/proudy.htm
k dispozici od roku 2000
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Přeprava věcí na území ČR
roční
dle termínu Eurostatu
ČR
https://www.sydos.cz/cs/prepravaCR.htm
k dispozici od roku 2005
Název produktu:

Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:


Poznámka:
Statistiky vyplývající z Centrálního registru řidičů vedené na
Ministerstvu dopravy - bodové hodnocení řidičů

měsíční
do 20. dne následujícího měsíce
ČR, kraje, obce
http://www.mdcr.cz/Statistiky?mssfd=Silni%C4%8Dn%C3%AD+doprava&mssff=Statistiky+k+bodov%C3%A9mu+hodnocen%C3%AD&searchtext=&searchmode=allwords&mssfdt=&mssfdf=
k dispozici od roku 2006

Název produktu:

Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:


Poznámka:

Statistiky vyplývající z Centrálního registru řidičů vedené na 
Ministerstvu dopravy - přestupky a trestné činy

čtvrtletní
do 20. dne následujícího měsíce
ČR, kraje
http://www.mdcr.cz/Statistiky?mssfd=Silni%C4%8Dn%C3%AD+doprava&mssff=Statistiky+k+bodov%C3%A9mu+hodnocen%C3%AD&searchtext=&searchmode=allwords&mssfdt=&mssfdf=
k dispozici od roku 2006

Název produktu:

Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

 

Poznámka:

Statistiky vyplývající z Centrálního registru vozidel vedené na Ministerstvu dopravy po 9.7.2012
pololetní
leden, srpen
ČR, kraje, okresy, obce
http://www.mdcr.cz/Statistiky?mssfd=Silni%C4%8Dn%C3%AD+doprava&mssff=Centr%C3%A1ln%C3%AD+registr+vozidel&searchtext=&searchmode=allwords&mssfdt=&mssfdf=
k dispozici od roku 2015

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:


Poznámka:
Měsíční přírůstky a úbytky vozidel z Centrálního registru vozidel
měsíční
první týden následujícího měsíce
ČR, okresy, obce
http://www.mdcr.cz/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Mesicni-statistiky?returl=/Statistiky?mssff=Centr%C3%A1ln%C3%AD%20registr%20vozidel%26aliaspath=/Statistiky
k dispozici od roku 2014