Další časové řady - doprava

 


  • Délka silnic a dálnic v Praze 2001-2023
    Length of roads and motorways in Prague in 2001 - 2023
  • Registrovaná vozidla v Praze 2000-2021
    Registered vehicles in Prague in 2000-2021