Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2011

 
Kód: e-1803-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis

Časopis ke stažení PDF

ČLÁNKY
Iva Ritschelová
Úvodník
Markéta Pechholdová – France Meslé – Jacques Vallin
Metoda rekonstrukce souvislých řad úmrtí podle příčin: výsledky aplikace na Českou republiku
Lucie Vítková
Dochází k homogenizaci demografické reprodukce v demograficky vyspělých zemích?
Radek Horák
Sňatečnost v Kutné Hoře v letech 1725–1755
DISKUSE
SČÍTÁNÍ LIDU
RECENZE
ZPRÁVY
PŘEHLEDY
BIBLIOGRAFIE
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.