Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2021

 
Kód: 130053-21
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Celý časopis ke stažení (2,3 MB) PDF

ČLÁNKY
Branislav Šprocha – Branislav Bleha
Transformácia plodnosti v mestskom a vidieckom priestore na Slovensku po roku 1989 PDF

Mohammad S. Zahangir – Mohammed Chowdhury – Mosammat Z. Nahar – Hafiz Khan – Mohammad Masu
Trends and Determinants od Knowledge and Awareness of HIV/AIDS among Married Women in Bangladesh: and Urban-Rural Comparison PDF

ZPRÁVY
The 12th Conference of Young Demographers PDF

PŘEHLEDY
Tereza Havelková – Luděk Šídlo – Jiřina Kocourková – Anna Šťastná
Matky a jejich novorozenci v Česku v roce 2014: Náklady na hospitalizaci spjaté s narozením dítěte s ohledem na pravděpodobný způsob početí dítěte PDF

DATA
Radek Havel
Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2020 podle krajů a okresů; Pohyb obyvatelstva ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2020
 
PDF
BIBLIOGRAFIE PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.09.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.