Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2019

 
Kód: 130053-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Eva Henzlerová Ph.D.
E-mail: eva.henzlerova@czso.cz

Celý časopis ke stažení (4,3 MB) PDF


ČLÁNKY

Luděk Šídlo – Anna Šťastná – Jiřina Kocourková – Tomáš Fait
Vliv věku matky na zdravotní stav novorozenců v Česku PDF

Radek Zdeněk – Jana Lososová
Objective and Subjective Poverty of Households in Czech Regions PDF
 
ZPRÁVY PDF

K výročí úmrtí Františka Fajfra

Demografie – město – venkov

11. ročník konference Mladých demografů se uskuteční v únoru 2020

 

PŘEHLEDY

Jana Křesťanová – Roman Kurkin
Populační vývoj v České republice v roce 2018 PDF

Pavla Chomynová – Kateřina Grohmannová – Viktor Mravčík
Užívání nelegálních drog mezi dospívajícími v ČR: současné trendy ve vývoji situace PDF

Dagmar Kusendová – Pavol Ďurček 
Tvorba populačného rastra mesta Bratislavy priestorovou dezagregáciou PDF


DATA

Radek Havel
Pohyb obyvatelstva ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2018; Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2018 podle krajů a okresů PDF
 
BIBLIOGRAFIE PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.09.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.