Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2011

 
Kód: e-1803-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis

Časopis ke stažení PDF

ČLÁNKY
Pavel Čtrnáct
Úvodník
Michaela Němečková
Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2010
Zdeněk Dušek – Šárka Šustová
Analýza obyvatelstva z hlediska rodinného stavu s využitím modelů vícestavové demografie
Dagmar Bartoňová – Ondřej Nývlt
Rodinné domácnosti na trhu práce: vývoj ekonomické aktivity matek a otců z hlediska věku dětí
Luděk Šídlo
Stárnutí lékařů primární zdravotní péče v České republice
DISKUSE
SČÍTÁNÍ LIDU
RECENZE
ZPRÁVY
PŘEHLEDY
BIBLIOGRAFIE
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.09.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.