Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2020

 
Kód: 130053-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Eva Henzlerová Ph.D.
E-mail: eva.henzlerova@czso.cz

Celý časopis ke stažení (2,9 MB) PDF

ČLÁNKY
Filip Hon – Jitka Langhamrová
Interpolace měr plodnosti podle věku v ČR pomocí kvadratických splinů ve vybraných letech PDF

ZPRÁVY
Významné životní jubileum Ing. Jiřiny Růžkové, CSc. PDF

PŘEHLEDY
Lubica Juríčková – Kateřina Ivanová – Blanka Nechanská – David Pánek
Duševní poruchy a omezení svéprávnosti v České republice v regionálním pohledu PDF
Ladislav Průša
Přispěl zákon o sociálních službách ke zvýšení jejich dostupnosti?
 
PDF
BIBLIOGRAFIE PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.06.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.