Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 1/2014

 
Kód: 130053-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Časopis ke stažení (2,0MB) PDF

ČLÁNKY
Iva Ritschelová
Úvodník
Kateřina Válková
Vývoj plodnosti žen do 25 let v České republice
Pavlína Habartová – Klára Hulíková Tesárková – Olga Sivková
Prognóza počtu a velikosti vybraných typů hospodařících domácností v České republice pro období 2013–2040

DISKUSE
Helena Vychová
Nástroje finanční podpory vzdělávání dospělých
Vladimír Hulík
Krátce k možným proměnám (nejen) terciárního vzdělávání a vzdělání v budoucnosti

SČÍTÁNÍ LIDU
Lenka Šigutová
Věková struktura obyvatelstva ze sčítání lidu, domů a bytů 2011

RECENZE
Olga Sivková
Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot
Jiřina Kocourková
Interrupce z pohledu sociologa
Hana Bednářová
Migrace městského a vesnického obyvatelstva
Ludmila Fialová
Statistický lexikon obcí České republiky 2013
Dagmar Bartoňová
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – Pramenné dílo

ZPRÁVY
Z České demografické společnosti
Mezinárodní vědecká konference RELIK 2013
Setkání expertní skupiny pro sčítání lidu v Ženevě
Konference aplikované demografie, Texas, San Antonio
K šedesátinám profesora Ladislava Rabušice
Potrebuje ešte Slovensko po sčítaní 2011 ďalší cenzus?
Seminář Venkov 2014

PŘEHLEDY
Michaela Němečková – Terezie Štyglerová
Projekce obyvatelstva v krajích České republiky do roku 2050

BIBLIOGRAFIE
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.03.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.