Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č.1/2018

 
Kód: 130053-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Eva Henzlerová Ph.D.
E-mail: eva.henzlerova@czso.cz

Celý časopis ke stažení (5,3 MB) PDF
ČLÁNKY
Roman Kurkin
Úvodník
PDF
Magdaléna Baštecká – Roman Kurkin
Odhad obvykle bydlícího obyvatelstva České republiky v intercensálním období – 1. část
PDF
Laco Toušek – Václav Walach – Petr Kupka – Ondřej Plachý – Kateřina Tvrdá – Ľubomír Lupták – Alica Brendzová
Sociálně vyloučené lokality z pohledu sociodemografických ukazatelů
PDF
Zhaniya Karmenova
The Marital and Fertility Behaviour of Young Women in the Urban Areas of the East Kazakhstan Region
PDF
Ladislav Průša
Nová projekce vývoje počtu příjemců příspěvku na péči v ČR do roku 2030
PDF
SČÍTÁNÍ LIDU PDF

Štěpán Moravec
Dvoustranné pracovní jednání ČSÚ a ŠÚSR k přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

RECENZE PDF

Eva Jánská
Sociální integrace cizinců

ZPRÁVY PDF

Z České demografické společnosti

Medailonek k životnímu jubileu Jitky Langhamrové

Reprodukce lidského kapitálu – RELIK 2017

Zemřel Ing. Milan Kučera 

Mladí demografové z celého světa již podeváté na Albertově

Zuzana Finková pětasedmdesátnicí

PŘEHLEDY PDF

Jiřina Růžková
160 let od konání přechodového sčítání lidu na území České republiky (1857)

BIBLIOGRAFIE PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.03.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.