Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2016

 
Kód: 130053-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Download full version (5.2 MB) PDF
ČLÁNKY
Renáta Kyzlinková – Anna Šťastná - Reprodukční plány mladých mužů v ČR PDF
Michaela Klapková – Luděk Šídlo – Branislav Šprocha - Koncept prospektivního věku a jeho aplikace na vybrané ukazatele demografického stárnutí PDF
Jana Křesťanová - Analýza vývoje plodnosti na území České republiky po roce 1950 do současnosti za využití dekompozičních metod PDF
SČÍTÁNÍ LIDU PDF
Pavel Čtrnáct - Příprava světových sčítání kolem roku 2020 pokračuje
RECENZE PDF

Ludmila Fialová - Aktualizované vydání Historického lexikonu obcí

Jiří Vopravil - Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku

ZPRÁVY PDF
7. ročník conference Mladých demografů

Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. 85letý

Z České demografické společnosti

Zástupci Přírodovědecké fakulty na konferenci Americké populační asociace

Jubilejní XV. konference o rodinné politice v Senátu PČR

PŘEHLEDY PDF

Petr Dědič - Senioři v mezikrajském srovnání – část II.

BIBLIOGRAFIE PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.06.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.