Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 2/2018

 
Kód: 130053-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Eva Henzlerová Ph.D.
E-mail: eva.henzlerova@czso.cz

Celý časopis ke stažení (2,4 MB) PDF
ČLÁNKY
Jiřina Růžková
60 let časopisu Demografie
PDF
Pavlína Habartová
Recent Household Trends in Europe: A Cross-Country Analysis
PDF
Ondřej Nývlt
Socio-demografické determinanty studijních výsledků a začátku pracovní kariéry v České republice
PDF
Jiří Nemeškal – Jana Jíchová
Prostorový vzorec kriminality v Česku
PDF
SČÍTÁNÍ LIDU PDF

Štěpán Moravec
Pracovní jednání k podobě populačních a domovních cenzů v EU po roce 2021

RECENZE PDF

Roman Kurkin
Režimy nízké plodnosti a demografické a společenské změny

ZPRÁVY PDF

Mezinárodní konference „Stárnutí pracovní síly: starší pracovníci a imigranti jako nové pilíře západních ekonomik?“

Konference o rodinné politice

Z České demografické společnosti

BIBLIOGRAFIE PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.06.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.