Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 4/2011

 
Kód: e-1803-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis

Časopis ke stažení PDF

ČLÁNKY
Pavel Čtrnáct
Úvodník
Branislav Šprocha
Zdravotní stav rómské populace na Slovensku
Tomáš Fiala – Jitka Langhamrová – Ladislav Průša
Prognóza lidského kapitálu v České republice a jejích regionech do roku 2050
Anna Šťastná
Reprodukční plány a jejich realizace v České republice
Martina Miskolczi – Jitka Langhamrová
Míry závislosti, stárnutí a demografické okno v České republice
Ludmila Fialová
K historii vzdělávání na území České republiky
Markéta Pechholdová
Dopady zavedení desáté revize MKN na úmrtnostní trendy: případ České republiky v porovnání se západním Německem a Francií
RECENZE
ZPRÁVY
PŘEHLEDY
BIBLIOGRAFIE
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.