Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č. 3/2014

 
Kód: 130053-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marie Průšová
E-mail: marie.prusova@czso.cz

Časopis ke stažení (7,8MB) PDF

ČLÁNKY
Olga Nešporová – Dana Hamplová
Souvislosti mezi rodičovstvím a životní spokojeností v České republice a zemích Evropské unie
Ondřej Nývlt – Šárka Šustová
Rodinná soužití s dětmi v České republice z pohledu výběrových šetření v domácnostech
Branislav Šprocha
Odkladanie a rekuperácie plodnosti v kohortnej perspektíve v Českej republike a na Slovensku

ROZHOVOR
50 let České demografické společnosti

SČÍTÁNÍ LIDU
Štěpánka Morávková – Lenka Šigutová
Česká a slovenská menšina ve výsledcích sčítání 2011

RECENZE
Terezie Štyglerová
20 let samostatnosti z pohledu demografie ČR, SR, ČSR

ZPRÁVY
XLIV. konference České demografické společnosti
Evropská populační konference
Seminář OECD o životní pohodě
Životní výročí Milana Kučery

PŘEHLEDY
Radek Havel
Pohyb obyvatelstva České republiky ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2013; Pohyb obyvatelstva České republiky podle krajů a okresů v roce 2013
Jiřina Růžková
145 let od konání prvého moderního sčítání lidu na území České republiky (1869)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.09.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.